PEŞƏKARLAR

  • Tikinti mühəndisləri
    İstənilən tikintinin bünövrəsindən son təhvil verilməsinə gədər bütün mərhələlərdə ,tikinti işlərinin görülməsini, idarə edilməsini və nəzarətini yüksək peşəkarlıqla həyata keçiririk.
    0.00 / Səs sayı: 0

REKLAM